Okt. 3.| Pécs | greenmay & Paul YIP (HK): Lehetséges út az egyenlőséghez (szeretettel) | Possible Path to Isonomia (with Love)

Okt. 3. | 20:30 | Pécs,  Zsolnay Kulturális Negyed | Zsolnay Cultural Quarter

greenmay & Paul YIP (HK) – Possible Path to Isonomia (with Love)

The Great Wall of Memories (6)A „Lehetséges út az egyenlőséghez (szeretettel)“ egy elhúzódó munkafolyamat eredménye, mely „Az emlékek nagy falának“ (2015) duójából nőtte ki magát azzal, hogy „tanuként“ hívtunk meg résztvevőket egy nyers nyilvános helyre. Az előadás könyörtelenül reflektál az elmúlt évtizedekben Hong Kongban uralkodó társadalmi mozgalomra és politikai valóságra : a történelmi helyszínek és falvak kegyetlen lerombolására,a történelem tanagyag változtatásaira az uralkodó politikai hatalom szolgálatának érdekében, a könyvesboltok bezárására és a tulajdonosok elrablására, a tények elhallgatására a közmédiában, az információs hálózatunk ellenőrzésére és a szólás szabadságának korlátozására, a saját kínai írásmódunk lecserélésére, a szavazási rendszerünk megsemmisítésére, a művészetünk üzleti haszonná való alakítására és cenzúrázására, a filozófiai gondolkodás fontosságának elmismásolására. Őszintén reméljük, hogy egy valós belső, spirituális párbeszédet tudunk kialakítani minden résztvevőben, reméljük, ti is megértitek a mi álláspontunkat és érzéseinket, csatlakoztok az uralkodó hatalom megdöntéséhez, és támogatjátok mozgalmunkat Hong Kong felszabadításáért.

The Great Wall of Memories (3)greenmay aktivista, kurátor, improvizátor, koreográfus, ütőhangszeren játszó zenész, macska. ”A tánc, mozgás, cselekvés, életmód, videó, hang és írás segítségével mesélem el történetünket, Hong Kong történeti és kultúrális emlékeit. Elkötelezett vagyok a Hong Kongért folytatott szabadságharc mellett. Úgy döntöttem, történetemben vegyesen használom fel a harcokkal kapcsolatos hivatalos vélekedéseket és sztereotípiákat az átformált és átalakított véleményekkel az egymás felett álló ideológiai és a viselkedésre irányuló manipulációkkal.

“2012-ben megalapítottam a „Body Lab for Priori Tropism”-t, hogy kutassam  az előadóművészetről való gondolkodás dekolonizálását, az improvizáció intézményesített rendszereitől való felszabadulást, gyakoroljam az élő struktúrált improvizációt akarati és látókör reflexióval,megvalósítsam a kifejező test újra-megtestesülését,elhangyagoló gondolkodásmódot, foglalkozzak a helyi testi minőséggel kapcsolatos történelmi  tudatossággal. Kitartóan kutatok a bizonytalanságban, a test politikájában, átalakulok a testi valóm pillanatképeiből alló karrierré és megosztom ennek következtetéseit. 2015-16-ban fejeztem be a taiwan-i fenomenológia-kutató Jow-Jiun Gong A test helyzete: Marleau-Ponty a fenomenológia határain című könyvének gyakorlati megvalósítását önmagam a társadalomtól való elzárásával. 2017-ben a figyelmem a lélek, a vágy és a szerelem megértésére fordítottam, melyet a mozgás, idő és tudatosság területén szerzett tapasztalataimmal vegyítettem. Elmélkedtem továbbá azon, hogy a nemek definíciójának egyszerűsége milyen mértékben korlátozza le önmagunk és a közösségünk elemi észlelését.

Mottóm a következő idézet foglalja össze: „Talán mi vagyunk az egyetlen uralkodók saját benső énünkben. Miközben megértettük, hogy az uralkodó létezik, tudatában vagyunk az uralom alatt álló szabadságnak. Megszüntetjük az uralkodó részt – az egyenlőségért/függetlenségért…“  – mindig ez lesz a mottóm. Miattad tanultam meg megvédeni és becsülni a lélek sötét oldalát, hogy leromboljam és átalakítsam önmagam. Megpróbálok az értelem és érzelem keveredő folyadékaként létezni, használni a szemem, fülem és szívem, hogy megértsem a világ működését.”

Paul YIP (1) (1)Paul YIP kurátor, zenei tanácsadó, multidiszciplináris művész, hang designer, improvizációs zenész, DJ producer, hang-gyógyító. Képi hangzás, környezeti zaj, minimál zongora, absztrakt elektronika… Táncra, mozgásra, előadóművészetre specializált művészként fellépett többek között a következő helyeken: Montreál, Tokió, Yokohama, Beijing, Shanghai, Shenzen, Macau, Taiwan, Norvégia, Jeju, Busan, Hong Kong.Részt vesz  tánc/színház hangtervező és előadó munkáiban, hang installációk, filmzenék, zenei események és workshopok, kurátori tevékenységében és művészeti/zenei fesztiválok szervezésében. Paul Yip szervezésében valósult meg az „Elveszett álmok Fesztiválja“ Forgotten Dreams Festival [FMEL] Open Jam Session-jei. Alapítója az „Érezd a Zenét Kísérleti Laboratóriumnak“ és technikai managere a „Videotage“- Szervezetnek, mellyel a videó művészet és az újművészet kategóriájába tartozó kiállításokat valósítanak meg.  Miután a japán Kumano Kodo erdőben végzett gyakorlatot Nara Yuji spirituális hang mesterrel, Paul Yip a hanggal való gyógyítás útjára lépett.


 

The Great Wall of Memories (2)A Possible Path to Isonomia (with Love) is a spinned – off – work – in progress project extended from the duo performance “The Great Wall of Memories” (2015- ), inviting participants as “Witness” in a raw defined public space . This presentation cut directly into the social movement, and the political reality in the past decade in Hong Kong : our historical sites and villages are being ruthlessly destroyed ; the history syllabus in our education has been twisted again and again for effective government sake ; our bookstores are being closed down and the owner had been kidnapped ; our mainstream media are not reporting the facts ; our information network and freedom of speech is being watched and lessen ; our form of Chinese writing is being replaced ; the collapse of our voting system ; our arts are being corporatized and censored ; the importance of philosophical thinking is being dwarfed . We sincerely hope to build up spiritual and internal real dialogue with all participants, hoping you understand our standpoints and emotions , subvert the perseverance, support and join the liberation movement in Hong Kong .

The Great Wall of Memories (1)greenmay  Body Activist , Curator, Improviser, Choreographer, Hand Percussionist , Cat. I use dance, movement, action, life modeling, video, soundscape, writing to tell our story, the history and cultural memories of Hong Kong. I committed in the Hong Kong liberation movement. I choose to mix the imposed forms and stereotypes with re-constructed and transformed insight to fight with super-imposed ideological and behavioural manipulations.In 2012, I founded Body Lab for Priori Tropism, attempt to research on: decolonizing thinking on performing, liberatiness among institutionalized improvisation statuses, practice live-structuralized improvisation with intention and horizon reflection, implementable re-embodiment on expressional body, dispositive of the multiplex proprioception and historical consciousness on local body quality. Steadily explore in uncertainty, body politics, transform myself into a corporality fragments carrier and share the implication behind.

“In 2015-16, I finished practicing the book Dispositif of Body: Merleau-Ponty at the limits of phenomenology written by a Taiwan phenomenology researcher Jow-Jiun Gong through separated myself from the society. In 2017, i turned my focus on understanding  soul,  desire and love, combining my experiences in sense of movement, time and consciousness. Thinking about how our commonly used simplification of gender definition is restricting our autonomous perception of ourself and the community.

“Maybe we are the only dominator on our own inner self. While we understood how the dominating existed, we may conscious of the freedom under domination. Eliminate the domination part- To isonomia / independent . . .” will be always my motto. Because of you, I learnt to protect, to appreciate dark side spiritually, to destroy and transform oneself. I will try to be the miscible fluid of rationale and passion, use my eyes, ears, and heart to understand the world.”

paul_yip_perfPaul YIP, Curator, Music Consultant, Multi-Disciplinary Artist, Sound Designer, Improv Musician, DJ Producer, Sound Healer. Cinematic Soundscape, Ambient Noise, Minimal Piano, Abstract Electronics… Specialized in Improvising with Dance/Movement/Performing arts he had been performing for the fallowing places: Montreal, Tokyo, Yokohama, Beijing, Shanghai, Shenzen, Macau, Taiwan, Norway, Jeju, Busan, Hong Kong. He works in projects such as Dance/Theatre Sound Design & Live Musician, Sound Installation, Soundtrack for Films, Music Events & Workshops, Curating and Organising Art/Music Festival such as Forgotten Dreams Festival, [FMEL] Open Jam Sessions, . He’s the Founder of [Feel Music Experimental Lab] and Technical Manager of Videotage organising Video Art and New Media Exhibitions. After practicing with Spiritual Sound Master Nara Yuji in deep forrest at Kumano Kodo JAPAN he gets into the path of Sound Healing.

 

 

 

Koreográfus, táncos / Choreographer, Dancer: greenmay

Zene / Music: Paul YIP